NIEUWS
 

Elke jeugdorganisatie moet een Aanspreekpunt Integriteit hebben. De Vlaamse overheid vraagt immers aan alle organisaties die met kinderen en jongeren werken, om een zo'n aanspreekpunt aan te duiden, dit naar aanleiding van het Vlaams Actieplan Integriteit.

Dit project kadert binnen de oproep 'jongeren en politie' en heeft als doel om samen met Stad Genk (dienst jeugd & het veiligheidshuis) en politiezone CARMA een partnerschap op te zetten om een positieve relatieontwikkeling tussen jongeren en politie door het project van "schoolagent" te vergroten, versterken en verspreiden. Een eerste methodiek...