Verbinding tussen schoolagent en jeugdwelzijnswerk via mediakampen!

10-12-2021

Dit project kadert binnen de oproep 'jongeren en politie' en heeft als doel om samen met Stad Genk (dienst jeugd & het veiligheidshuis) en politiezone CARMA een partnerschap op te zetten om een positieve relatieontwikkeling tussen jongeren en politie door het project van "schoolagent" te vergroten, versterken en verspreiden. Een eerste methodiek waarmee we aan de slag zullen gaan is het organiseren van mediakampen voor jongeren tussen 12 jaar en 14 jaar. De rode draad in dit kamp is het maken van nieuw beeldmateriaal voor de schoolagent, nadat hij vorming heeft gegeven over een aantal thema's. Dit beeldmateriaal zal dan gebruikt worden door de schoolagent tijdens vormingsmomenten in scholen voor jongeren tussen de 12-14 jaar. Er zullen verschillende kampen georganiseerd worden, telkens voor 8 jongeren. Daarnaast gaan we samen na op welke manieren de werking en het aanbod van de schoolagent kan geoptimaliseerd en uitgebreid worden. Hierbij wordt ook gekeken hoe de schoolagent en Gigos beter kunnen samenwerken. Tenslotte willen we deze ook verspreiden naar andere korpsen en/of organisaties.

Meer info over de oproep en de andere projecten vind je via onderstaande link.

https://www.benjamindalle.be/post/dalle-wil-dat-politie-en-jongeren-elkaar-beter-begrijpen