Ieder kind een held!

05-02-2021

Tijdens de eerste lockdown trokken onze jeugdwelzijnswerkers de straat op om op een covid19-veilige manier activiteiten aan te bieden aan kinderen / tieners en tegelijk eens te polsen naar het algemeen welbevinden van zowel kind als ouder. Door deze laagdrempelige manier van werken slaagden we erin om kinderen en tieners uit hun isolement te halen en contact te houden met de gezinnen. Als hulpmiddel hierbij gebruikten we een zelf gefabriceerde speelfiets.

Naar aanleiding hiervan sloegen Campus O3 , Dienst Jeugd Genk en Gigos vzw de handen in elkaar om deze methodiek meer vorm te geven en vonden we middelen om 3 bijkomende bakfietsen aan te kopen. De uitrusting van deze blijft tot nu toe beperkt tot een basis van spel- en sportmateriaal. En dit brengt ons tot waar we nu staan ... aan het begin van 'Ieder kind een held!'.


Meer info: sylvia.dekens@gigos.be / 0485879330