VISIE & DOEL


Het hoofddoel van jeugdwelzijnswerk is het aanbieden van een (groepsgericht) vrijetijdsaanbod.

We willen zo veel mogelijk op zoek gaan naar activiteiten die de kinderen en jongeren sterker kunnen maken en hen meer kansen geven op een harmonische ontwikkeling.

We geven kinderen en jongeren de kans vrij en ongedwongen te spelen en zichzelf te zijn.

...

Als we willen dat kinderen vrij en ongeremd kunnen spelen, moeten we er mee voor zorgen dat deze kinderen en jongeren zich goed in hun vel voelen. Het is niet onze bedoeling om als therapeut op te treden voor kinderen en jongeren.

We willen wel onze rol spelen in het opbouwen van een vertrouwensrelatie met hen en we proberen een gids te zijn die kinderen en jongeren wijst op keuzes die gemaakt kunnen worden en wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn van deze keuzes.

Daarnaast proberen we een brug te zijn tussen de kinderen/jongeren en maatschappelijke instellingen.


Een link naar onze visietekst vind je hieronder.