ESC

De European Solidarity Corps biedt jonge Europeanen de unieke kans om hun persoonlijk engagement door vrijwillige activiteiten in een ander land binnen of buiten de EU te tonen. ESC is een programma dat door de Europese Commissie is ingesteld om internationaal vrijwilligerswerk door Europese jongeren te stimuleren en te financieren. Het heeft tot doel om solidariteit, wederzijds begrip en tolerantie onder jongeren te bevorderen, als basis voor een sterkere sociale cohesie en meer actief burgerschap binnen de Europese Unie.
ESC staat open voor alle jongeren tussen 18 en 30 jaar. Een ESC-project duurt min. 2 weken en max. 12 maanden. ESC is leren door ervaring op te doen! Door aan vrijwillige activiteiten deel te nemen, kunnen de vrijwilligers nieuwe vaardigheden ontwikkelen en daardoor hun persoonlijke en professionele ontwikkeling verbeteren.
Een ESC-project is kosteloos voor de vrijwilliger die kost en inwoon en een verzekering aangeboden krijgt. De vrijwilliger krijgt zakgeld voor de duur van het project.
Een succesvol ESC-project vereist nauwe samenwerking tussen verschillende partners: een zendende organisatie, een gastorganisatie, een coördinerende organisatie en de vrijwilliger. GIGOS heeft een erkenning voor alle drie de bevoegdheden.
ESC biedt een brede waaier van mogelijkheden aan op gebied van cultuur, sport, op sociaal vlak, kunst, de omgeving, het milieu, de ontwikkelingssamenwerking, enz. ESC is een proces dat iedereen ten goede komt want iedereen wint erbij om andere culturen te leren kennen.

Voor meer info over GIGOS als zendende of gastorganisatie: esc@gigos.be